آرشیو مطالب مرتبط با 02149375361


استخدام کارشناس کنترل کیفی کیت های آزمایشگاهی در تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نم... ادامه خبر

استخدام کارشناس کنترل کیفی دستگاه در شرکت نویان نگین پارسیان در تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نم... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت نویان نگین پارسیان در تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان از شرکت های پیشتاز در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی جهت تکمیل کادر فروش خود در... ادامه خبر

استخدام سرپرست انبار در نویان نگین پارسیان در تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نم... ادامه خبر

استخدام کارشناس کنترل کیفی در شرکت نویان نگین پارسیان در غرب تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان از شرکتهای پیشتاز در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی جهت تکمیل کادر فنی خود در م... ادامه خبر

استخدام کارگر خدمات -آبدارچی در نویان نگین پارسیان در تهران

استخدام نویان نگین پارسیان شرکت نویان نگین پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو