آرشیو مطالب مرتبط با 02156418591


1 ماه پیش

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مبلمان اداری داتیس مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مبلمان اداری داتیس مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام حسابدار خانم در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام حسابدار خانم در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

7 ماه پیش

استخدام مهندس صنایع،مسئول انبار در تهران

استخدام مهندس صنایع،مسئول انبار در تهران

استخدام داتیس شرکت داتیس در زمینه تولید صندلی و مبلمان اداری واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد و... ادامه خبر

8 ماه پیش

استخدام کارشناس صنایع در یک شرکت معتبر تولیدی در پرند

استخدام کارشناس صنایع در یک شرکت معتبر تولیدی در پرند

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

9 ماه پیش

استخدام مسئول انبار آقا در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مسئول انبار آقا در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران در محدوده شهرک صنعتی پرند از افراد وا... ادامه خبر

11 ماه پیش

استخدام کارشناس مهندسی صنایع،مسئول انبار،بازرس کیفی (QC)

استخدام کارشناس مهندسی صنایع،مسئول انبار،بازرس کیفی (QC)

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران، محدوده شهرک صنعتی پرند از افراد... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام کارشناس مهندسی صنایع آقا در محدوده شهرک صنعتی پرند

استخدام کارشناس مهندسی صنایع آقا در محدوده شهرک صنعتی پرند

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران،محدوده شهرک صنعتی پرند  از افراد... ادامه خبر

1 سال پیش

استخدام حسابدار ارشد خانم در محدوده شهرک صنعتی پرند

استخدام حسابدار ارشد خانم در محدوده شهرک صنعتی پرند

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران،محدوده شهرک صنعتی پرند  از افراد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو