آرشیو مطالب مرتبط با 02165422410


استخدام انباردار فنی و قطعات یدکی با بیمه و پاداش از البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام انباردار فنی و قطعات یدکی با بیمه و پاداش از تهران

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام انباردار فنی و قطعات یدکی با بیمه و پاداش از تهران و البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

Hiring Production Supervisor in Alborz and Tehran

A leading multinational company in bakery industry located in Safadasht is looking for competent people with following requirement... ادامه خبر

Hiring Production Supervisor in Alborz

A leading multinational company in bakery industry located in Safadasht is looking for competent people with following requirement... ادامه خبر

Hiring Production Supervisor in Tehran

A leading multinational company in bakery industry located in Safadasht is looking for competent people with following requirement... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید (رشته صنایع و مدیریت) از تهران و البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود واقع در شهرک صنعتی صفادشت از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید (رشته صنایع و مدیریت) از تهران

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود واقع در شهرک صنعتی صفادشت از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارشناس برنامه ریزی تولید (رشته صنایع و مدیریت) از البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود واقع در شهرک صنعتی صفادشت از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارمند انبارداری آقا با حقوق ثابت ، بیمه و پاداش در البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارمند انبارداری آقا با حقوق ثابت و بیمه و پاداش در تهران

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارمند انبارداری آقابا در تهران و البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران و استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعو... ادامه خبر

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات با مزایا در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری م... ادامه خبر

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود واقع در شهرک صنعتی صفادشت در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واج... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید از استان البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واج... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید آقا از البرز و تهران جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت... ادامه خبر

استخدام کارگر انبار آقا از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام کارگر انبار آقا از استان البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام کارگر انبار آقا از تهران و البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود از استانهای تهران و البرز جهت کار در شهرک صنعتی صفادشت از افراد واجد شرایط زیر دعو... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید آقا با حقوق و مزایا در البرز

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نما... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید آقا با حقوق و مزایا در تهران

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نما... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید آقا با حقوق و مزایا در البرز و تهران

یک شرکت چند ملیتی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی صفادشت جهت تکمیل کادر در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو