آرشیو مطالب مرتبط با 02533677285


استخدام حسابدار با سرویس ایاب و ذهاب در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس در قم

استخدام گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام اپراتور تولید با بیمه و سرویس در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس در قم

استخدام گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام اپراتور تولید با سرویس و بیمه در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس در قم

استخدام گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ قم، سلفچگان از افراد واجد شرایط زی... ادامه خبر

استخدام کارشناس کنترل کیفی در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس

گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس برای تکمیل کادر تولیدی خود در استان قم از افراد علاقمند و فعال با روابط عمومی و فن بیان عالی واجد شرا... ادامه خبر

استخدام کارشناس حسابداری در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس

گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس برای تکمیل کادر تولیدی خود در استان قم از افراد علاقمند و فعال با روابط عمومی و فن بیان عالی واجد شرا... ادامه خبر

استخدام سرپرست انبار و کارشناس انبار در قم

گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس برای تکمیل کادر تولیدی خود در استان قم از افراد علاقمند و فعال با روابط عمومی و فن بیان عالی واجد شرا... ادامه خبر

استخدام کارشناس تحقیق و توسعه در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس

گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس برای تکمیل کادر تولیدی خود در استان قم از افراد علاقمند و فعال با روابط عمومی و فن بیان عالی واجد شرا... ادامه خبر

استخدام مدیر داخلی کارخانه در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس

گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس برای تکمیل کادر تولیدی خود در استان قم از افراد علاقمند و فعال با روابط عمومی و فن بیان عالی واجد شرا... ادامه خبر

استخدام حسابدار در گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس در قم

استخدام گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر در قم

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی تعداد و جنسیت... ادامه خبر

استخدام 5 ردیف شغلی در یک شرکت تولید کننده لوازم آرایشی در قم

یک شرکت تولید کننده لوازم آرایشی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای تکمیل و توسعه واحد های خود در استان قم از تعدادی افراد واجد شر... ادامه خبر

استخدام 10 ردیف شغلی در یک شرکت تولید کننده لوازم آرایشی در قم

یک شرکت تولید کننده لوازم آرایشی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای تکمیل و توسعه واحد های خود در استان قم از تعدادی افراد واجد شر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو