آرشیو مطالب مرتبط با 03135724186


5 روز پیش

استخدام 8 عنوان شغلی در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام 8 عنوان شغلی در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات و کارپرداز در شهرک صنعتی جی

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات و کارپرداز در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام 10 عنوان شغلی در ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام 10 عنوان شغلی در ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

تصویری


ویدئو