آرشیو مطالب مرتبط با 03145837833


استخدام ۳ عنوان شغلی در شرکت سبزپژوهان اسپادانا در اصفهان

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نم... ادامه خبر

استخدام برنامه نویس دستگاه cnc تراش و اپراتور نیمه ماهر دستگاه cnc تراش

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

استخدام کارپرداز (تدارکات) در شرکت سبزپژوهان اسپادانا در اصفهان

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

استخدام 3 عنوان شغلی در شرکت سبزپژوهان اسپادانا در اصفهان

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

استخدام برنامه نویس دستگاه cnc تراش و اپراتور نیمه ماهر دستگاه cnc تراش

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

استخدام کارپرداز (تدارکات) در شرکت سبزپژوهان اسپادانا در اصفهان

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

استخدام 3 عنوان شغلی در شرکت سبزپژوهان اسپادانا در اصفهان

استخدام سبزپژوهان اسپادانا شرکت سبزپژوهان اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می ن... ادامه خبر

تصویری


ویدئو