آرشیو مطالب مرتبط با 03537273973


2 روز پیش

استخدام 4 ردیف شغلی در هنرکده نیکزاد یزد

استخدام 4 ردیف شغلی در هنرکده نیکزاد یزد

استخدام هنرکده نیکزاد یزد شرکت هنرکده نیکزاد یزد فعال در صنعت نساجی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زی... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 4 ردیف شغلی در هنرکده نیکزاد یزد

استخدام 4 ردیف شغلی در هنرکده نیکزاد یزد

استخدام هنرکده نیکزاد یزد شرکت هنرکده نیکزاد یزد فعال در صنعت نساجی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو