آرشیو مطالب مرتبط با 04135534271


1 هفته پیش

استخدام پذیرشگر در هتل 4 ستاره آزادی تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام پذیرشگر در هتل 4 ستاره آزادی تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام هتل 4 ستاره آزادی تبریز هتل 4 ستاره آزادی تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد ذیل دعوت به همکاری می... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام بل بوی ( بل سرویس ) و نیروی خدماتی در آذربایجان شرقی

استخدام بل بوی ( بل سرویس ) و نیروی خدماتی در آذربایجان شرقی

استخدام هتل 4 ستاره آزادی تبریز هتل 4 ستاره آزادی تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد ذیل دعوت به همکاری می... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام پذیرشگر، بل بوی ( بل سرویس ) و نیروی خدماتی در آذربایجان شرقی

استخدام پذیرشگر، بل بوی ( بل سرویس ) و نیروی خدماتی در آذربایجان شرقی

استخدام هتل 4 ستاره آزادی تبریز هتل 4 ستاره آزادی تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد ذیل دعوت به همکاری می... ادامه خبر

تصویری


ویدئو