آرشیو مطالب مرتبط با 04136300134


استخدام آبدارچی در شرکت کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر ساده و برق کار صنعتی در شرکت کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر ساده، برق کار صنعتی و آبدارچی در کیسه تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام کیسه تبریز شرکت کیسه تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو