آرشیو مطالب مرتبط با 04136309429


استخدام کمک حسابدار، جوشکار برق و CO2 و نقاش صنعتی در آذربایجان شرقی

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام جوشکار برق و CO2 و نقاش صنعتی در آذربایجان شرقی

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام کمک حسابدار در پارسیان ماشین سازان تبریز در آذربایجان شرقی

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام کارمند اداری با بیمه، سرویس ایاب و ذهاب و مزایای قانون کار

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام جوشکار CO2 و برق، برقکار PLC و نقاش صنعتی در آذربایجان شرقی

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام کارمند اداری، جوشکار CO2 و برق، برقکار PLC و نقاش صنعتی

استخدام پارسیان ماشین سازان تبریز شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

تصویری


ویدئو