آرشیو مطالب مرتبط با 04142464240


استخدام کمک آشپز با با بیمه و بیمه تکمیلی، وعده غذایی، سرویس در شبستر

استخدام صنایع مواد غذایی مهر دریان شرکت صنایع مواد غذایی مهر دریان فعال در حوزه صنایع مواد غذایی در شهر شبستر (دریان) جهت تکمیل... ادامه خبر

استخدام کارگر انبار با بیمه و بیمه تکمیلی، وعده غذایی، سرویس در شبستر

استخدام صنایع مواد غذایی مهر دریان شرکت صنایع مواد غذایی مهر دریان فعال در حوزه صنایع مواد غذایی در شهر شبستر (دریان) جهت تکمیل... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید با بیمه و بیمه تکمیلی، وعده غذایی و سرویس در شبستر

استخدام صنایع مواد غذایی مهر دریان شرکت صنایع مواد غذایی مهر دریان فعال در حوزه صنایع مواد غذایی در شهر شبستر (دریان) جهت تکمیل... ادامه خبر

استخدام کارگر تولید، کارگر انبار و کمک آشپز در صنایع مواد غذایی مهر دریان

استخدام صنایع مواد غذایی مهر دریان شرکت صنایع مواد غذایی مهر دریان فعال در حوزه صنایع مواد غذایی در شهر شبستر (دریان) جهت تکمیل... ادامه خبر

تصویری


ویدئو