آرشیو مطالب مرتبط با 0415919


1 هفته پیش

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری خانم در شیرین وطن در تبریز

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری خانم در شیرین وطن در تبریز

استخدام شیرین وطن شیرین وطن جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 5 عنوان شغلی در شیرین وطن در تبریز

استخدام 5 عنوان شغلی در شیرین وطن در تبریز

استخدام شیرین وطن شیرین وطن جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس تحقیقات بازار و کارشناس بازاریابی سازمانی (مواد غذایی)

استخدام کارشناس تحقیقات بازار و کارشناس بازاریابی سازمانی (مواد غذایی)

استخدام شیرین وطن شیرین وطن جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ و کارشناس گرافیک ویژه دیجیتال مارکتینگ

استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینگ و کارشناس گرافیک ویژه دیجیتال مارکتینگ

استخدام شیرین وطن شرکت شیرین وطن جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو