آرشیو مطالب مرتبط با 05131552000


استخدام فروشنده و کارگر تولید ماسک در تولیدی ارمغان ستاره صدرا/خراسان رضوی

استخدام تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا بزرگترین تولید کننده شرق کشور در زمینه تولید پارچه های اسپان باند،... ادامه خبر

استخدام طراح گرافیست، فروشنده، کارگر تولید ماسک و نگهبان در خراسان رضوی

استخدام تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا بزرگترین تولید کننده شرق کشور در زمینه تولید پارچه های اسپان باند،... ادامه خبر

استخدام نگهبان در شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا در خراسان رضوی

استخدام تولیدی ارمغان ستاره صدرا شرکت تولیدی ارمغان ستاره صدرا بزرگترین تولید کننده شرق کشور در زمینه تولید پارچه های اسپان باند،... ادامه خبر

تصویری


ویدئو