آرشیو مطالب مرتبط با 09012794925


استخدام برقکار صنعتی حرفه ای در شرکت صنایع صدرا ذوب از تهران

استخدام صنایع صدراذوب شرکت صنایع صدرا ذوب جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام برقکار صنعتی حرفه ای در شرکت صنایع صدرا ذوب از تهران و البرز

استخدام صنایع صدراذوب شرکت صنایع صدرا ذوب جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام مسئول ایمنی در صنایع صدرا ذوب از تهران

استخدام صنایع صدرا ذوب شرکت صنایع صدرا ذوب جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی شمس اباد جاده قم از افراد واجد... ادامه خبر

استخدام کارگر فنی و حسابدار در صنایع صدراذوب از تهران

استخدام صنایع صدرا ذوب شرکت صنایع صدرا ذوب جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در شهرک صنعتی شمس اباد جاده قم از افراد واجد... ادامه خبر