آرشیو مطالب مرتبط با 09015269715


استخدام کارشناس خرید میدانی، راننده وانت همراه با وانت و مسئول دفتر

یک شرکت معتبر در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به "کارشناس خرید میدانی" در سطح یک الی دو منطقه از تهران، "راننده وانت همراه با وا... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر خانم با حقوق ثابت و بیمه در تهران

یک شرکت معتبر در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به "کارشناس خرید میدانی" در سطح یک الی دو منطقه از تهران، "راننده وانت همراه با وا... ادامه خبر

استخدام کارشناس خرید میدانی و راننده وانت همراه با وانت در تهران

یک شرکت معتبر در استان تهران جهت تکمیل کادر خود به "کارشناس خرید میدانی" در سطح یک الی دو منطقه از تهران، "راننده وانت همراه با وا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو