آرشیو مطالب مرتبط با 09106330955


استخدام مراقب جهت نگهداری، مراقبت و کلیه امور مربوط به سالمند در تهران

به یک نیروی خانم جهت مراقبت از سالمند در استان‌ تهران واجد شرایط زیر نیازمندیم. مراقب سالمند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو