آرشیو مطالب مرتبط با 09122166109


استخدام کارمند فروش و منشی آشنا به حسابداری در دنا صنعت مدرن در تهران

استخدام دنا صنعت مدرن شرکت دنا صنعت فعال در حوزه فروش قطعات آسانسور جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، محدوده فتح صنعتی، مهرآباد... ادامه خبر

استخدام نیروی خدمات در شرکت دنا صنعت مدرن در تهران

استخدام دنا صنعت مدرن شرکت دنا صنعت فعال در حوزه فروش قطعات آسانسور جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، محدوده فتح صنعتی، مهرآباد... ادامه خبر

استخدام کارمند فروش، منشی آشنا به حسابداری و نیروی خدمات در تهران

استخدام دنا صنعت مدرن شرکت دنا صنعت فعال در حوزه فروش قطعات آسانسور جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، محدوده فتح صنعتی، مهرآباد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو