آرشیو مطالب مرتبط با 09122989822


استخدام مهندس مکانیک، مهندس شیمی، مهندس مواد و مهندس معدن در قم

استخدام مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام منشی در مجتمع صنایع شیمی گستر نیما در تهران

استخدام مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

استخدام منشی و نقشه‌کش صنعتی در مجتمع صنایع شیمی گستر نیما در تهران

استخدام مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

استخدام نقشه‌کش صنعتی در مجتمع صنایع شیمی گستر نیما در تهران

استخدام مجتمع صنایع شیمی گستر نیما شرکت مجتمع صنایع شیمی گستر نیما جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

تصویری


ویدئو