آرشیو مطالب مرتبط با 09124047294


1 هفته پیش

استخدام سرپرست برنامه ریزی تولید و سرپرست تولید در منطقه جاجرود

استخدام سرپرست برنامه ریزی تولید و سرپرست تولید در منطقه جاجرود

یک شرکت معتبر در زمینه تولید درب های تمام چوب و کابینت چوبی در منطقه جاجرود جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام سرپرست تولید آقا (رشته مهندسی صنایع چوب) در منطقه جاجرود

استخدام سرپرست تولید آقا (رشته مهندسی صنایع چوب) در منطقه جاجرود

یک شرکت معتبر در زمینه تولید درب های تمام چوب و کابینت چوبی در منطقه جاجرود جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام سرپرست برنامه ریزی تولید (رشته صنایع) در منطقه جاجرود

استخدام سرپرست برنامه ریزی تولید (رشته صنایع) در منطقه جاجرود

یک شرکت معتبر در زمینه تولید درب های تمام چوب و کابینت چوبی در منطقه جاجرود جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو