آرشیو مطالب مرتبط با 09124590326


1 هفته پیش

استخدام کارشناس آزمایشگاه در شرکت نگین زره پارس در شهرک صنعتی کاسپین

استخدام کارشناس آزمایشگاه در شرکت نگین زره پارس در شهرک صنعتی کاسپین

استخدام صنعتی شیمیایی نگین زره پارس شرکت معتبر تولید کننده رنگ های صنعتی و ساختمانی نگین زره پارس واقع در شهرک صنعتی کاسپین از اف... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس آزمایشگاه رنگ آقل در صنعتی شیمیایی نگین زره پارس در قزوین

استخدام کارشناس آزمایشگاه رنگ آقل در صنعتی شیمیایی نگین زره پارس در قزوین

استخدام صنعتی شیمیایی نگین زره پارس شرکت معتبر تولید کننده رنگ های صنعتی و ساختمانی نگین زره پارس واقع در شهرک صنعتی کاسپین در اس... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس آزمایشگاه (رشته شیمی ،پلیمر) در شهرک صنعتی کاسپین در قزوین

استخدام کارشناس آزمایشگاه (رشته شیمی ،پلیمر) در شهرک صنعتی کاسپین در قزوین

شرکت تولیدی رنگ های صنعتی و ساختمانی واقع در شهرک صنعتی کاسپین در استان‌ قزوین افراد ذیل را جهت همکاری در آزمایشگاه استخدام می‌نما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو