آرشیو مطالب مرتبط با 09126871505


2 هفته پیش

استخدام مسئول آبدارخانه و نظافت در شرکت کشتیرانی و بازرگانی در تهران

استخدام مسئول آبدارخانه و نظافت در شرکت کشتیرانی و بازرگانی در تهران

یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام مسئول دفتر خانم با بیمه در یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی در تهران

استخدام مسئول دفتر خانم با بیمه در یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی در تهران

یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام مسئول دفتر و مسئول آبدارخانه و نظافت در تهران

استخدام مسئول دفتر و مسئول آبدارخانه و نظافت در تهران

یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو