آرشیو مطالب مرتبط با 09127961131


1 هفته پیش

استخدام سالن کار، باریستا، پیتزا زن ایتالیایی با پارو و سوخاری کار در تهران

استخدام سالن کار، باریستا، پیتزا زن ایتالیایی با پارو و سوخاری کار در تهران

استخدام کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف شعبه تهرانپارس و پونک جهت تکمیل کادر خود در استان‌ ته... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام پیک موتوری در کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف در تهران

استخدام پیک موتوری در کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف در تهران

استخدام کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف شعبه تهرانپارس و پونک جهت تکمیل کادر خود در استان‌ ته... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 5 عنوان شغلی در کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف در تهران

استخدام 5 عنوان شغلی در کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف در تهران

استخدام کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف کافه رستوران ایتالیایی کاسا دل شف شعبه تهرانپارس و پونک جهت تکمیل کادر خود در استان‌ ته... ادامه خبر