آرشیو مطالب مرتبط با 09128250026


استخدام کمک آشپز فرنگی با بیمه در کافه رستوران نگیما در محدوده قیطریه

استخدام کافه رستوران نگیما کافه رستوران نگیما (محدوده قیطریه) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام ویترس، هاستس، صندوقدار، حسابدار و کمک آشپز فرنگی با بیمه در تهران

استخدام کافه رستوران نگیما کافه رستوران نگیما (محدوده قیطریه) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام ویترس، هاستس، صندوقدار و حسابدار با بیمه در کافه رستوران نگیما

استخدام کافه رستوران نگیما کافه رستوران نگیما (محدوده قیطریه) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو