آرشیو مطالب مرتبط با 09130245829


5 روز پیش

استخدام 5 عنوان شغلی در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام 5 عنوان شغلی در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام هلدینگ متک هلدینگ متک جهت تکمیل نیروی انسانی خود و با توجه به برنامه استراتژیک سال 1400 در استان اصفهان به استعدادهای ز... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام کارشناس توسعه و بازار در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام کارشناس توسعه و بازار در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام هلدینگ متک هلدینگ متک جهت تکمیل نیروی انسانی خود و با توجه به برنامه استراتژیک سال 1400 در استان اصفهان به استعدادهای ز... ادامه خبر

5 روز پیش

استخدام 6 ردیف شغلی در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام 6 ردیف شغلی در هلدینگ متک در اصفهان

استخدام هلدینگ متک هلدینگ متک جهت تکمیل نیروی انسانی خود و با توجه به برنامه استراتژیک سال 1400 در استان اصفهان به استعدادهای ز... ادامه خبر

تصویری


ویدئو