آرشیو مطالب مرتبط با 09130817720


1 هفته پیش

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت دانش بنیان در اصفهان

استخدام حسابدار خانم در یک شرکت دانش بنیان در اصفهان

یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی و فرایندهای مهندسی سطح جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس تولید آقا (رشته مواد یا مکانیک) در اصفهان

استخدام کارشناس تولید آقا (رشته مواد یا مکانیک) در اصفهان

یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی و فرایندهای مهندسی سطح جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس بازرگانی (رشته مواد یا مکانیک) در اصفهان

استخدام کارشناس بازرگانی (رشته مواد یا مکانیک) در اصفهان

یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی و فرایندهای مهندسی سطح جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام کارشناس بازرگانی، کارشناس تولید و حسابدار در اصفهان

استخدام کارشناس بازرگانی، کارشناس تولید و حسابدار در اصفهان

یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه خدمات فنی و مهندسی و فرایندهای مهندسی سطح جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو