آرشیو مطالب مرتبط با 09131547185


20 ساعت پیش

استخدام کارشناس HSE و تکنسین فنی در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کارشناس HSE و تکنسین فنی در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کاشی مسعود ایران شرکت کاشی مسعود ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

21 ساعت پیش

استخدام کارگر ساده در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کارگر ساده در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کاشی مسعود ایران شرکت کاشی مسعود ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام نقشه کش صنعتی در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام نقشه کش صنعتی در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کاشی مسعود ایران شرکت کاشی مسعود ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مهندس صنایع آقا با مزایا در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام مهندس صنایع آقا با مزایا در شرکت کاشی مسعود ایران در یزد

استخدام کاشی مسعود ایران شرکت کاشی مسعود ایران جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو