آرشیو مطالب مرتبط با 09171173665


2 روز پیش

استخدام کارشناس کنترل کیفی در نیما صنعت فارس در فارس

استخدام کارشناس کنترل کیفی در نیما صنعت فارس در فارس

استخدام نیما صنعت فارس شرکت نیما صنعت فارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

3 روز پیش

استخدام CNC کار و جوشکار در شرکت نیما صنعت فارس در فارس

استخدام CNC کار و جوشکار در شرکت نیما صنعت فارس در فارس

استخدام نیما صنعت فارس شرکت نیما صنعت فارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

3 روز پیش

استخدام کارشناس کنترل کیفی، CNC کار و جوشکار در نیما صنعت فارس در فارس

استخدام کارشناس کنترل کیفی، CNC کار و جوشکار در نیما صنعت فارس در فارس

استخدام نیما صنعت فارس شرکت نیما صنعت فارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو