آرشیو مطالب مرتبط با 09210650315


1 هفته پیش

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان در تهران

استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان در تهران

استخدام توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از علاقه مند... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام نماینده علمی و فروش (فارمارپ - مدرپ) با مزایا در تهران

استخدام نماینده علمی و فروش (فارمارپ - مدرپ) با مزایا در تهران

استخدام توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از علاقه مند... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام منشی و مسئول دفتر، مشاور پوست و مو داروخانه ای در تهران

استخدام منشی و مسئول دفتر، مشاور پوست و مو داروخانه ای در تهران

استخدام توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از علاقه مند... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام منشی و مسئول دفتر، مشاور پوست و مو داروخانه ای، نماینده علمی و فروش

استخدام منشی و مسئول دفتر، مشاور پوست و مو داروخانه ای، نماینده علمی و فروش

استخدام توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان شرکت توسعه تجارت بین الملل آوا پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از علاقه مند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو