آرشیو مطالب مرتبط با 09302609094


استخدام تعمیرکار در شرکت اصفهان بلاکچین در اصفهان

استخدام اصفهان بلاکچین شرکت اصفهان بلاکچین جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام پذیرشگر در شرکت اصفهان بلاکچین در اصفهان

استخدام اصفهان بلاکچین شرکت اصفهان بلاکچین جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام اپراتور تست دستگاه در شرکت اصفهان بلاکچین در اصفهان

استخدام اصفهان بلاکچین شرکت اصفهان بلاکچین جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام تعمیرکار، پذیرشگر و اپراتور تست دستگاه در اصفهان بلاکچین در اصفهان

استخدام اصفهان بلاکچین شرکت اصفهان بلاکچین جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو