آرشیو مطالب مرتبط با 09333524020


استخدام بازاریاب و ویزیتور، کارشناس فروش و حسابدار با سرویس در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

استخدام حسابدار با بیمه، سرویس در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

استخدام بازاریاب و ویزیتور و کارشناس فروش با سرویس و بیمه در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. موقعیت شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

استخدام مهندس مکانیک با بیمه در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برشحدید برش جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. مهندس مکان... ادامه خبر

استخدام مدیر بازرگانی و ویزیتور (تجهیزات برقی صنعتی) در شرکت حدید برش

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزار برقی صنعتی در ایران، جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرا... ادامه خبر

استخدام قالب ساز متخصص پلاستیک و فرزکار منوال در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزار برقی صنعتی در ایران، جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرا... ادامه خبر

استخدام 4 عنوان شغلی در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

استخدام سرپرست بازرگانی تجهیزات برقی صنعتی در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش واقع در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش و کارشناس بازرگانی با بیمه در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد... ادامه خبر

استخدام 5 عنوان شغلی با بیمه در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد... ادامه خبر

استخدام تراشکار منوال، فرزکار منوال و قالبساز متخصص پلاستیک در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد ش... ادامه خبر

استخدام تراشکار منوال، فرزکار منوال و قالبساز متخصص پلاستیک در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد ش... ادامه خبر

استخدام 5 عنوان شغلی با بیمه در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش و کارشناس بازرگانی با بیمه در شرکت حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش شرکت حدید برش، تنها تولید کننده ابزارهای برقی صنعتی در ایران جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد... ادامه خبر

استخدام کارمند اداری با بیمه در مجموعه حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش مجموعه حدید برش جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. مو... ادامه خبر

استخدام تراشکار منوال،کارمند اداری، فرزکار منوال با بیمه در مجموعه حدید برش

استخدام حدید برش مجموعه حدید برش جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. مو... ادامه خبر

استخدام تراشکار منوال و فرزکار منوال با بیمه در مجموعه حدید برش در اصفهان

استخدام حدید برش مجموعه حدید برش جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. مو... ادامه خبر

تصویری


ویدئو