آرشیو مطالب مرتبط با 09335385004


20 ساعت پیش

استخدام کارشناس فروش و حسابدار در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام کارشناس فروش و حسابدار در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام توسعه شاهکار زمان شرکت توسعه شاهکار زمان ( آسیاتک )جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

20 ساعت پیش

استخدام متخصص شبکه آقا در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام متخصص شبکه آقا در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام توسعه شاهکار زمان شرکت توسعه شاهکار زمان ( آسیاتک )جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

20 ساعت پیش

استخدام کارشناس فروش، متخصص شبکه و حسابدار در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام کارشناس فروش، متخصص شبکه و حسابدار در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام توسعه شاهکار زمان شرکت توسعه شاهکار زمان ( آسیاتک )جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همک... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام کارشناس فروش، حسابدار و نظافتچی در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام کارشناس فروش، حسابدار و نظافتچی در توسعه شاهکار زمان در کرمان

استخدام شرکت توسعه شاهکار زمان (آسیاتک) شرکت توسعه شاهکار زمان ( آسیاتک ) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام متخصص شبکه آقا در شرکت توسعه شاهکار زمان (آسیاتک) در کرمان

استخدام متخصص شبکه آقا در شرکت توسعه شاهکار زمان (آسیاتک) در کرمان

استخدام شرکت توسعه شاهکار زمان (آسیاتک) شرکت توسعه شاهکار زمان (آسیاتک) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زی... ادامه خبر

3 هفته پیش

استخدام کارشناس فروش، متخصص شبکه، حسابدار و نظافتچی در کرمان

استخدام کارشناس فروش، متخصص شبکه، حسابدار و نظافتچی در کرمان

استخدام توسعه شاهکار زمان شرکت توسعه شاهکار زمان ( آسیاتک ) جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به هم... ادامه خبر

تصویری


ویدئو