آرشیو مطالب مرتبط با 09367140763


استخدام تحصیلدار و نگهبان در یک شرکت معتبر از تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر از تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

استخدام تحصیلدار و نگهبان در یک شرکت معتبر از البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر از البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. موقعیت شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

استخدام تحصیلدار، مسئول دفتر و نگهبان از تهران و البرز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. موقعیت شغلی... ادامه خبر

استخدام تحصیلدار و نگهبان در یک شرکت معتبر در زمینه ساخت و ساز در خوزستان

یک شرکت معتبر فعال در زمینه ساخت و ساز، جهت تکمیل کادر خود در استان‌ خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام تحصیلدار و نگهبان در سیستان و بلوچستان

شرکت فعال در زمینه ساخت و ساز پجهت تکمیل کادر خود در استان‌ سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو