آرشیو مطالب مرتبط با 09378994338


1 هفته پیش

استخدام مدیر فروش و حسابدار در بهین صنعت آبان سینا در فارس

استخدام مدیر فروش و حسابدار در بهین صنعت آبان سینا در فارس

استخدام بهین صنعت آبان سینا شرکت بهین صنعت آبان سینا زمینه فعالیت تولید چیپس سیب زمینی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ فارس شهر شیرا... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام اپراتور تولید، کارگر ساده خط تولید ، نظافتچی در شیراز

استخدام اپراتور تولید، کارگر ساده خط تولید ، نظافتچی در شیراز

استخدام بهین صنعت آبان سینا شرکت بهین صنعت آبان سینا زمینه فعالیت تولید چیپس سیب زمینی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ فارس شهر شیرا... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام مدیر فروش، حسابدار، اپراتور تولید، کارگر ساده و نظافتچی در شیراز

استخدام مدیر فروش، حسابدار، اپراتور تولید، کارگر ساده و نظافتچی در شیراز

استخدام بهین صنعت آبان سینا شرکت بهین صنعت آبان سینا زمینه فعالیت تولید چیپس سیب زمینی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ فارس شهر شیرا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو