آرشیو مطالب مرتبط با 09911305936


استخدام سرپرست انبار و اپراتور تولید در یک شرکت معتبر در مازندران

یک شرکت معتبر تولیدکننده خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی بشل، واقع در سواد کوه شمالی در استان مازندران، جهت تکمیل کادر خود از افراد... ادامه خبر

استخدام سرپرست انبار، اپراتور تولید، کارشناس فروش و حسابدار در مازندران

یک شرکت معتبر تولیدکننده خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی بشل، واقع در سواد کوه شمالی در استان مازندران، جهت تکمیل کادر خود از افراد... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش و حسابدار در یک شرکت معتبر در مازندران

یک شرکت معتبر تولیدکننده خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی بشل، واقع در سواد کوه شمالی در استان مازندران، جهت تکمیل کادر خود از افراد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو