آرشیو مطالب مرتبط با 09912706674


استخدام کارگر ساده با بیمه در مجتمع یزد بسپار در یزد

استخدام مجتمع یزد بسپار مجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان‌ یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش، حسابدار، کارگر ساده با بیمه در مجتمع یزد بسپار در یزد

استخدام مجتمع یزد بسپار مجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان‌ یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام حسابدار در مجتمع یزد بسپار در یزد

استخدام مجتمع یزد بسپارمجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش با حقوق و مزایای قانون کار و بیمه در مجتمع یزد بسپار

استخدام مجتمع یزد بسپار مجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان‌ یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارگر ساده با بیمه در مجتمع یزد بسپار در یزد

استخدام مجتمع یزد بسپار مجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان‌ یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش در مجتمع یزد بسپار در یزد

استخدام مجتمع یزد بسپار مجتمع یزد بسپار جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر