آرشیو مطالب مرتبط با 09934898365


استخدام کارشناس فروش تلفنی با بیمه و مزایای شغلی در منطقه عباس آباد

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش در زمینه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام راننده توزیع و پخش (نیسان، مزدا) و انباردار با بیدر منطقه عباس آباد

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش در زمینه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام منشی (اپراتور تلفن) و پشتیبان فروش با بیمه در منطقه عباس آباد

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش در زمینه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

استخدام 6 عنوان شغلی با بیمه در یک شرکت معتبر در منطقه عباس آباد تهران

یک شرکت معتبر بازرگانی و پخش در زمینه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط ز... ادامه خبر

تصویری