آرشیو مطالب مرتبط با 10 Reasons for a Missed Period


2 هفته پیش

21 علت عقب افتادن پریود که شما باید بدانید

21 علت عقب افتادن پریود که شما باید بدانید

دوره پریودی برای بسیاری از خانم ها کاملا عادی است و حتی هیچ خللی در زندگی روزمره شان ایجاد نمی کند و در هر ماه در یک تاریخ مشخص و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو