آرشیو مطالب مرتبط با 982166766676


استخدام نظافتچی و آبدارچی در شرکت گوهر آفرین پویا در تهران

استخدام بین المللی تولید و صنعت گوهر آفرین پویا شرکت بین المللی تولید و صنعت گوهر آفرین پویا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از... ادامه خبر

استخدام نیروی خدماتی و نظافتچی در شرکت گوهرآفرین پویا در تهران

استخدام بین المللی تولید و صنعت گوهر آفرین پویا شرکت گوهرآفرین پویا جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو