آرشیو مطالب مرتبط با Aging and Disease


2 هفته پیش

چرا افراد سالخورده و با سابقه بیماری در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند؟

چرا افراد سالخورده و با سابقه بیماری در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند؟

متخصصان معتقدند یکی از دلایل آسیب پذیری بیشتر افراد سالخورده در برابر ویروس کرونا و همچنین افراد با سابقه بیماری را پیدا کرده اند.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو