آرشیو مطالب مرتبط با call saul


1 هفته پیش

8 سوال مهمی که فصل ششم «Better Call Saul» باید به آن پاسخ دهد! + تصاویر

8 سوال مهمی که فصل ششم «Better Call Saul» باید به آن پاسخ دهد! + تصاویر

سریال Better Call Saul به یکی از آن سریال های اسپین آفی تبدیل شده که می تواند بهتر از سریال اصلی باشد که از آن نشأت گرفته است. شای... ادامه خبر

1 هفته پیش

8 سوال مهمی که فصل هشتم «Better Call Saul» باید به آن پاسخ دهد! + تصاویر

8 سوال مهمی که فصل هشتم «Better Call Saul» باید به آن پاسخ دهد! + تصاویر

سریال Better Call Saul به یکی از آن سریال های اسپین آفی تبدیل شده که می تواند بهتر از سریال اصلی باشد که از آن نشأت گرفته است. شای... ادامه خبر

1 هفته پیش

۸ سوال مهمی که فصل ششم سریال Better Call Saul باید به آن ها پاسخ دهد

۸ سوال مهمی که فصل ششم سریال Better Call Saul باید به آن ها پاسخ دهد

۸ سوال مهمی که فصل ششم سریال Better Call Saul باید به آن ها پاسخ دهد... ادامه خبر