آرشیو مطالب مرتبط با datischairgmail.com


3 هفته پیش

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی دفتر مرکزی خود در استان تهران (سعادت آباد) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مبلمان اداری داتیس مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

1 ماه پیش

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی در مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام مبلمان اداری داتیس مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام حسابدار انبار خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام حسابدار انبار خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

3 ماه پیش

استخدام حسابدار انبار خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام حسابدار انبار خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

4 ماه پیش

استخدام حسابدار حرفه ای خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

استخدام حسابدار حرفه ای خانم در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

 یک شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

5 ماه پیش

استخدام حسابدار خانم در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام حسابدار خانم در شرکت مبلمان اداری داتیس در تهران

استخدام شرکت مبلمان اداری داتیس شرکت مبلمان اداری داتیس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو