آرشیو مطالب مرتبط با ejob729gmail.com


4 روز پیش

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

4 روز پیش

استخدام کارشناس اداری (رشته مدیریت منابع انسانی و دولتی، صنایع) در اصفهان

استخدام کارشناس اداری (رشته مدیریت منابع انسانی و دولتی، صنایع) در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

4 روز پیش

استخدام سرپرست ترابری در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام سرپرست ترابری در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام کارشناس اداری (رشته مدیریت منابع انسانی و دولتی، صنایع) در اصفهان

استخدام کارشناس اداری (رشته مدیریت منابع انسانی و دولتی، صنایع) در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز... ادامه خبر

2 هفته پیش

استخدام سرپرست ترابری در یک شرکت معتبر در اصفهان

استخدام سرپرست ترابری در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلی شرایط احرا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو