آرشیو مطالب مرتبط با estekhdam99ngmail.com


استخدام ناظر تولید از تهران جهت کار در نظر آباد

یک شرکت معتبر تولیدی خوراک دام و طیور جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در نظر آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام ناظر تولید از البرز جهت کار در نظر آباد

یک شرکت معتبر تولیدی خوراک دام و طیور جهت تکمیل کادر خود از استان البرز جهت کار در نظر آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام ناظر تولید از البرز و تهران جهت کار در نظر آباد

یک شرکت معتبر تولیدی خوراک دام و طیور جهت تکمیل کادر خود از استان های البرز و تهران جهت کار در نظر آباد از افراد واجد شرایط زیر دع... ادامه خبر

تصویری


ویدئو