آرشیو مطالب مرتبط با fidar.shimi.pars1401gmail.com


استخدام سرپرست انبار در شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس در خراسان رضوی

استخدام تولیدی فیدار شیمی پارس شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت ب... ادامه خبر

استخدام 6 عنوان شغلی در شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس در خراسان رضوی

استخدام تولیدی فیدار شیمی پارس شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت ب... ادامه خبر

استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس در خراسان رضوی

استخدام تولیدی فیدار شیمی پارس شرکت تولیدی فیدار شیمی پارس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو