آرشیو مطالب مرتبط با GoalKeeper


بوفون از پارما تا پارما؛ پسر خدا هنوز زنده است، او نمرده!

طرفداری: اول / آنچه می خوانید نه تنها ستایشی از دروازه بان افسانه ای فوتبال ایتالیا و نکوهشی بر رویه اهانت به بزرگان فوتبال، بلکه... ادامه خبر