آرشیو مطالب مرتبط با hr.office.tehrangmail.com


استخدام کارشناس اجرایی پرونده مهاجرت و ویزای کانادا در تهران

استخدام بومی گشت پارسیان یک شرکت مهاجرتی معتبر،فعال در زمینه مهاجرت به کانادا از افراد واجد شرایط زیر در استان تهران دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت بومی گشت پارسیان در تهران

استخدام بومی گشت پارسیان شرکت مهاجرتی معتبر بومی گشت پارسیان، فعال در زمینه مهاجرت به کانادا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،... ادامه خبر

استخدام گرافیست حرفه ای با حقوق ثابت و بیمه در تهران

یک شرکت معتبر در زمینه مهاجرت به کانادا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در زمینه مهاجرت به کانادا جهت تکمیل تیم اجرایی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مشاور مهاجرت به کانادا و مسئول دفتر در تهران

یک شرکت مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر مشاوره و فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغ... ادامه خبر

استخدام مدیردیجیتال مارکتینگ،کارشناس مهاجرت،ادمین شبکه اجتماعی

یک موسسه مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران محدوده پارک ملت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه مهاجرتی در تهران

یک موسسه مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران محدوده پارک ملت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مسئول دفتر خانم در یک موسسه مهاجرتی در تهران

یک موسسه مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغل... ادامه خبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در یک موسسه مهاجرتی در تهران

یک موسسه مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغل... ادامه خبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی و مسئول دفتر در تهران

یک موسسه مهاجرتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغل... ادامه خبر

استخدام مدیر دیجیتال مارکتینگ و کارشناس مهاجرت به کانادا/تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز... ادامه خبر