آرشیو مطالب مرتبط با Hr.recruitmenttipax.ir


استخدام کارشناس مرکز تماس با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران (منطقه 12، فردوسی) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران است... ادامه خبر

استخدام سرپرست اسناد و خزانه در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نما... ادامه خبر

استخدام رئیس حسابداری (سهامی عام) در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام سرپرست هاب منطقه در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در کرمان

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نما... ادامه خبر

استخدام کارشناس حسابداری با بیمه در تیپاکس اکسپرس پارس در شیراز

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس هوش تجاری (BI) در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس شبکه نمایندگان در تیپاکس اکسپرس پارس در کرمان

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس بررسی و پیگیری در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس توسعه کسب و کار در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، میدان فردوسی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام کارگر انبار با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نما... ادامه خبر

استخدام کارشناس توسعه و آموزش در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس مدیریت استعداد کارکنان در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام صندوقدار در تیپاکس اکسپرس پارس در آذربایجان شرقی

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام انباردار با بیمه در تیپاکس اکسپرس پارس در کرمان

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.... ادامه خبر

استخدام انباردار شیفت شب با بیمه در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تبریز

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام کارشناس بررسی و پیگیری در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس توسعه کسب و کار با بیمه در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، میدان فردوسی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار در تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس مرکز تماس با بیمه و بیمه تکمیلی در تیپاکس اکسپرس پارس

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران (منطقه 12، فردوسی) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان‌ تهران است... ادامه خبر

استخدام سرپرست مرکز تماس در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس مهندسی عملیات لجستیک با بیمه در تیپاکس اکسپرس پارس

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس حقوقی در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در تهران

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس شبکه نمایندگان با بیمه در تیپاکس اکسپرس پارس در کرمان

استخدام تیپاکس اکسپرس پارستیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام کارشناس ترابری در شرکت تیپاکس اکسپرس پارس در بندرعباس

استخدام تیپاکس اکسپرس پارسشرکت تیپاکس اکسپرس پارس جهت تکمیل کادر خود در استان‌ هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌ن... ادامه خبر