آرشیو مطالب مرتبط با hrm.estekhdam.aelcogmail.com


1 روز پیش

استخدام مدیر کارخانه در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در اصفهان

استخدام مدیر کارخانه در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در اصفهان

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت معتبر تولید لوازم خانگی ارشیا الکتریک نقش جهان واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر مدیریتی خ... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 8 عنوان شغلی در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام 8 عنوان شغلی در شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات و کارپرداز در شهرک صنعتی جی

استخدام تکنسین نگهداری و تعمیرات و کارپرداز در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

1 هفته پیش

استخدام 10 عنوان شغلی در ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام 10 عنوان شغلی در ارشیا الکتریک نقش جهان در شهرک صنعتی جی

استخدام ارشیا الکتریک نقش جهان شرکت ارشیا الکتریک نقش جهان (تولید لوازم خانگی) واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان‌... ادامه خبر

تصویری


ویدئو