آرشیو مطالب مرتبط با httponline.jz.ac.irrbhyyb۸۹۷yoy


2 هفته پیش

سلسله جلسات کارگاه تخصصی «‌نانو در خلقت با رویکرد پژوهش‌های قرآنی» برگزار می‌شود

سلسله جلسات کارگاه تخصصی «‌نانو در خلقت با رویکرد پژوهش‌های قرآنی» برگزار می‌شود

حوزه/ سلسله جلسات کارگاه تخصصی «‌نانو در خلقت با رویکرد پژوهش‌های قرآنی» در ۶ جلسه با ارائه دکتر کاشانیان به صورت مجازی برگزار می‌... ادامه خبر

تصویری


ویدئو