آرشیو مطالب مرتبط با httppoll.whc.ir۷۱۹۷۹۲


2 هفته پیش

دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلّغ برگزار می شود

دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلّغ برگزار می شود

حوزه/ مدیرکل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران از برگزاری دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلغ خبر داد. ادامه خبر

2 هفته پیش

دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلغ برگزار می شود

دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلغ برگزار می شود

حوزه/ مدیرکل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران از برگزاری دوره آموزشی «هفت شهر عشق» ویژه بانوان طلبه و مبلغ خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو